Message

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑΣ: «Θὰ ἰδῆτε καὶ τακτικὸ στρατό, θὰ ἰδῆτε καὶ ρέμπελο (ἀντάρτικο)· ἀπὸ αὐτοὺς πολλὰ θὰ ὑποφέρετε»

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ
Ρ. Δούρου, Ι. Αμυράς. Οι αρχιτέκτονες του "ρέμπελου";
ΔΟΥΡΟΥ : "ούτε βήμα πίσω από το ψήφισμα των Κορυσχάδων" 
ΑΜΥΡΑΣ: "Αντάρτικο και ένοπλους κομματικούς φρουρούς"

«Θα σας ζητήσουν τα ντουφέκια · να έχετε δίπλα · να δώσετε το ένα και να κρατήσετε το άλλο. Ένα ντουφέκι εκατό ψυχές θα γλυτώση» (Αγ. Κοσμάς ο Αιτωλός)

Μετά το "θερμό επισόδιο" και την παρεκτροπή του Ηλία Κασιδιάρη η Ρένα Δούρου του ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας με πάθος για την "ιερή σκυτάλη του ψηφίσματος των Κορυσχάδων" που θα καθορίζει την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ότι  "δεν θα κάνουν στον ΣΥΡΙΖΑ ούτε βήμα πίσω από το ψήφισμα των Κορυσχάδων".Κανείς φυσικά δεν την ρώτησε τι εννοούσε, είτε γιατί δεν κατάλαβαν τι είπε, είτε γιατί βιαζότανε να τελειώνει η εκπομπή .

Ποιό είναι λοιπόν το περίφημο "Ψήφισμα των Κορυσχάδων"

 ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ
Με τη λήξη των εργασιών του Εθνικού Συμβουλίου, που κράτησαν δύο βδομάδες,
στις 27 Μάη 1944 εγκρίθηκε το παρακάτω ψήφισμα, που από τότε έμεινε
γνωστό σαν ψήφισμα των Κορυσχάδων.

Γενικές Διατάξεις 

Το Εθνικό Συμβούλιο.
Συγκροτημένο από αντιπροσώπους ολοκλήρου του Ελληνικού λαού, που συνήλθαν για να διακηρύξουν την ακατάβλητη θέληση του να πολεμήσει ως την τελευταία του πνοή για την
απελευθέρωση της χώρας, την πλήρη συντριβή του φασισμού και την αποκατάσταση της εθνικής ενότητας και της λαϊκής κυριαρχίας. Θέλοντας να καθορίσει τον τρόπο όλων των εξουσιών στην ελεύθερη Ελλάδα, 
Ψηφίζει:
Άρθρο 1: Κυρώνεται η ιδρυτική Πράξη της Π.Ε.Ε.Α. της 10 του Μάρτη 1944.
Άρθρο 2: Όλες οι εξουσίες πηγάζουν απ' το λαό και ασκούνται απ' το λαό. Η Αυτοδιοίκηση και η λαϊκή Δικαιοσύνη είναι θεμελιώδεις θεσμοί του δημοσίου βίου των Ελλήνων.
Άρθρο 3: Το Εθν. Συμβούλιο, είναι το ανώτερο όργανο της Λαϊκής Κυριαρχίας. Η Πολ. Επιτροπή Εθν. Απελευθέρωσης έχει τις εξουσίες που καθορίζει αυτό το ψήφισμα.
Άρθρο 4: Οι λαϊκές ελευθερίες είναι ιερές και απαραβίαστες. Το αγωνιζόμενο έθνος θα τις προστατέψει από κάθε απειλή, από οπουδήποτε και αν προέρχεται.
Άρθρο 5: Όλοι οι Έλληνες, άντρες και γυναίκες, έχουν ίσα πολιτικά και αστικά δικαιώματα.
Άρθρο 6: Η εργασία είναι βασική κοινωνική λειτουργία και δημιουργεί δικαίωμα για την απόλαυση των αγαθών της ζωής.
Άρθρο 7: Επίσημη γλώσσα για όλες τις εκδηλώσεις της δημόσιας ζωής και για όλους τους βαθμούς της εκπαίδευσης, είναι η γλώσσα του λαού.
Άρθρο 8: Ο πρωταρχικός σκοπός και ο γνώμονας για την άσκηση όλων των εξουσιών, είναι ο απελευθερωτικός αγώνας του έθνους. -Το Εθνικό Συμβούλιο, η Π.Ε.Ε.Α., οι ένοπλοι και άοπλοι πολίτες υπηρετούν πριν απ' όλα τα σκοπό αυτό. - Ο Εθν. Στρατός, Ε.Λ.Α.Σ., είναι το ένοπλο τμήμα του έθνους, που μάχεται για την απελευθέρωση της πατρίδας και τις ελευθερίες του λαού.
Άρθρο 9: Η Π.Ε.Ε.Α., εκπροσωπεί το μαχόμενο έθνος στο εξωτερικό, διοικεί τον εθνικό στρατό - Ε.Λ.Α.Σ., διευθύνει όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και έχει την ανώτατη εποπτεία, την καθοδήγηση και τον έλεγχο της Αυτοδιοίκησης και της Λ. Δικαιοσύνης. - Η Π.Ε.Ε.Α., εκδίδει και δημοσιεύει πράξεις, που περιέχουν κανόνες δικαίου και αποφάσεις με εκτελεστικό περιεχόμενο. - Οι πράξεις, εκδίδονται αφού ψηφιστούν από την αντιπροσωπεία του Εθν. Συμβουλίου του άρθρου 13. - Η Π.Ε.Ε.Α. μπορεί ν' αλλάζει τη σύνθεση της, με την έγκριση του εθνικού Συμβουλίου ή της αντιπροσωπείας.
Άρθρο 10: Το Εθν. Συμβούλιο κρίνει το έργο της Π.Ε.Ε.Α., κυρώνει τις πράξεις της, προτείνει μέτρα ή παίρνει το ίδιο αποφάσεις που συντελούν στην ευόδωση του εθνικού αγώνα. - Η κύρωση των κανόνων δικαίου που θεσπίζονται με τις πράξεις της Π.Ε.Ε.Α., ή η θέσπιση κανόνων δικαίου απ' το Εθνικό Συμβούλιο, γίνεται με ψηφίσματα. Οι κατευθύνσεις που δίνει το Συμβούλιο ή τα μέτρα που παίρνει για τους σκοπούς της παραπάνω παραγράφου διατυπώνονται σε αποφάσεις.
Η κατοχύρωση των λαϊκών ελευθερίων
Όλες οι εξουσίες πηγάζουν και ασκούνται απ' το λαό.
Άρθρο 11: Οι εργασίες του Εθνικού Συμβουλίου θα διαρκέσουν έως την απελευθέρωση ολόκληρης της χώρας. -Η διάλυση του Εθνικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει και πριν απ' την απελευθέρωση, αυτό αποφασίσει το ίδιο ύστερ' από πρόταση της Π.Ε.Ε.Α. ή του 1/3 απ' τα μέλη του.
Άρθρο 12: Το Εθν. Συμβούλιο συνέρχεται κάθε τέσσαρες μήνες σε τακτική σύνοδο. Η διάρκεια κάθε συνόδου είναι δεκαήμερη, μπορεί όμως να παραταθεί απ' το ίδιο το Συμβούλιο. -Η Π.Ε.Ε.Α., μπορεί να συγκαλέσει το Εθνικό Συμβούλιο και σ' έκτακτη σύνοδο. Μπορεί επίσης η Π.Ε.Ε.Α. ν' αναβάλει μια σύνοδο, αν υπάρχει ανάγκη με σύμφωνη γνώμη της αντιπροσωπείας του Εθν. Συμβουλίου του Άρθρου 13.
Άρθρο 13: Στο τέλος κάθε συνόδου το Εθν. Συμβούλιο εκλέγει αντιπροσωπεία από 17 τακτικά μέλη και 5 αναπληρωματικά. Τα καθήκοντα που θα ασκεί η αντιπροσωπεία στο χρονικό διάστημα ανάμεσα σε δύο συνόδους, ορίζεται στο άρθρο 14. - Ο πρόεδρος του Εθν. Συμβουλίου, είναι αυτοδίκαια μέλος και πρόεδρος της Αντιπροσωπείας.
Άρθρο 14: Η Π.Ε.Ε.Α. υποβάλει κάθε πράξη στην Αντιπροσωπεία για να την ψηφίσει.
-Αν η γνώμη της Αντιπροσωπείας είναι αντίθετη προς τη πράξη, η Π.Ε.Ε.Α. συζητεί πάλι πάνω σ' αυτή. Αν η Π.Ε.Ε.Α. επιμένει στη γνώμη της συγκαλείται κοινή συνεδρίαση Π.Ε.Ε.Α. και Αντιπροσωπείας, όπου παίρνεται απόφαση με πλειοψηφία. - Η αντιπροσωπεία μπορεί επίσης να υποδείχνει στην Π.Ε.Ε.Α. μέτρα συντελεστικά για την ευόδωση του εθνικού αγώνα.
Άρθρο 15: Η Π.Ε.Ε.Α., που αντλεί την εξουσία της απ' την εμπιστοσύνη του Εθνικού Συμβουλίου, είναι υπόλογη απέναντι του και απέναντι του έθνους, για την καλή διεξαγωγή του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, για την αποκατάσταση της λαϊκής κυριαρχίας και για την προστασία των λαϊκών ελευθεριών.
Ψηφίστηκε στις Κορυσχάδες, σήμερα 27 του Μάη 1944.
Ο Πρόεδρος
Ν. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
Οι Αντιπρόεδροι
Ο ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
Ι. ΜΙΧΑΗΛ
Οι  κοσμήτορες: 
Δ. ΜΑΡΙΟΛΗΣ, Λ. ΚΑΡΑΜΑΟΥΝΑΣ
Σ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ. Μ. ΣΒΩΛΟΥ
Στην έδρα της Επιτροπής, 30 Μάη 1944
Ο αντιπρόεδρος της Π.Ε.Ε.Α.
ΕΥΡ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ
Τα μέλη
ΗΛ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ, ΓΙΩΡΓΗΣ ΣΙΑΝΤΟΣ, ΕΜΜ. ΜΑΝΤΑΚΑΣ Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ, Κ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ, ΣΤ. ΧΑΤΖΗΜΠΕΗΣ
Θεωρήθηκε και σφραγίστηκε
Στην έδρα της Επιτροπής 30 Μάη 1944
Ο Γραμματέας της Δικαιοσύνης
ΗΛ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ
Πάμε να δούμε τώρα και δυο πράγματα για τον κ. Ιφικράτη Αμυρά

Στο διαδίκτυιο φέρεται ως υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ στην Α΄Περιφέρεια Αθηνών   http://www.iefimerida.gr/node/46903, ωστόσο το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ για τις ερχόμενες εκλογές δεν  τον περιλαμβάνει..

Στην διεύθυνση όμως http://www.iefimerida.gr/node/46903 φαίνεται σε δημοσίευση στις 20-4-2012 μαζί με το όνομα του Τσίπρα, ακριβώς από κάτω.

Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως δήλωνει τελικά ότι δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά.


Το περιγραφόμενο σχέδιο του κ. Αμυρά, που "χρήζει βελτίωσης", αφού π.χ. δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιείς κινητά με ασφάλεια, θα μπορούσε πράγματι να χρησιμοποιηθεί για να διαλύσει την αρχή και την εξουσία της κεντρικής  κυβέρνησης, ώστε η εξουσία να παραδοθεί σε τρίτους, που θα μπορούσαν με την βοήθεια οργανωμένης από το εξωτρερικό 5ης φάλαγγας να εκμεταλλεύθούν τις αυθόρμητες κινήσεις των πολιτών που καλούνται να ασκήσουν θανατηφόρα βία ενάντια στις αρχές του ελληνικού κράτους.

Κάποιοι θα μπορούσαν να πουν  ότι οι πολίτες καλούνται να δημιουργήσουν αναρίθμητους ανεξάρτητους πυρήνες τρομοκρατών, τους οποίους δεν θα γνωρίζει κανείς, και που δεν θα έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, αλλά οι οργανωμένοι πεμπτοφαλαγγίτες θα εκμεταλλεύονται τα αποτελέσματα της άναρχης δράσης τους.

Δείτε και την συνέντευξη που του έχει παραχωρήσει ο Τσίπρας που παραδέχεται ότι έχουν κοινή συμμετοχή σε κινήματα και μπορούν να καλούν ο ένας τον άλλο με το μικρό τους όνομα 


Δεν υπάρχουν σχόλια: