Message

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ Ανωνύμου (11ος αιώνας!)
ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΣΤ΄
Ανωνύμου 11ος αιώνας

Η προφητεία αυτή σκιαγραφεί με τον πιο αποκαλυπτικό τρόπο την μελλοντική εξέλιξη των γεγονότων. Είναι πολύ παλαιά και βρίσκεται στην βιβλιοθήκη της Ιεράς μονής Κουτλουμουσίου στο Άγιον Όρος. 

Τα μισά από τα γεγονότα που αναφέρονται έχουν πραγματοποιηθεί και έχουν προφητευθή πρίν από μερικές εκατοντάδες χρόνια, προτού δηλαδή εμείς αρχίσουμε να υποθέτουμε το παραμικρό! Σ` αυτό έγκειται και η αξία της προφητείας και η σπουδαιότητά της. 


Ιδού η προφητεία.

Το κείμενο της προφητείας
1. Μέγας Ευρωπαϊκός πόλεμος

2. Ήττα της Γερμανίας, καταστροφή της Ρωσίας και Αυστρίας.

3. Ήττα Άγαρ υπό των Ελλήνων.(Άγαρ=Τουρκία).

4. Ενίσχυσις Άγαρ υπό Δυτικών λαών και ήττα των Ελλήνων υπό Άγαρ.

5. Σφαγή ορθοδόξων λαών.

6. Και μεγάλη ανησυχία ορθοδόξων λαών.

7. Εισβολή ξένων στρατευμάτων έξ Αδριατικού πελάγους. Ουαί εις τους κατοικούντας επί της γής, ο Άδης έτοιμος.

8. πρός στιγμήν Μέγας Άγαρ

9. Νέος Ευρωπαϊκός πόλεμος

10. Ένωσις ορθοδόξων λαών μετά της Γερμανίας.

11. Ήττα Γάλλων υπό Γερμανών.

12. Επανάστασις των Ινδιών και χωρισμός αυτών από της Αγγλίας.

13. Αγγλίας είς μόνους Σάξωνας.

14. Νίκη ορθοδόξων λαών. Ήττα Άγαρ και γενική σφαγή Άγαρ υπό ορθοδόξων λαών.
15. Ανησυχία κόσμου.

16. Γενική απελπισία επί της γής.

17. Μάχη επτά κρατών εις Κωνσταντινούπολι. Τρία ημερονύκτια σφαγή. Νίκη ενός μεγαλυτέρου κράτους κατά έξ κρατών.

18. Συμμαχία έξ κρατών κατά του εβδόμου κράτους και τρία ημερονύκτια σφαγή.

19. Παύσις πολέμου υπό Αγγέλου του Θεού και παράδοσις πόλεως τοίς Έλλησι.

20. Υπόκυψις Λατίνων εις την αλάνθασυτον πίστιν Ορθοδόξων.

21. Εξωθήσεται Ορθόδοξος πίστις από Ανατολών μέχρι Δυσμών.

22. Φόβος και τρόμος βαρβάρων υπ` αυτής.

23. Πτώσις του πάπα και ανακήρυξης ενός Πατριάρχου δι` όλην την Ευρώπην.

24. Έν πέντε και πεντήκοντα έτη το τέλος των θλίψεων, την δε εβδόμην ούκ έστι ταλαίπωρος, ούκ έστι εξόριστος, επανερχόμενος είς τας αγκάλας της μητρός αγαλλομένης. Ούτως έσται και ούτω γένοιτο. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Εγώ είμαι το Α και το Ω, πρώτος και έσχατος. Τέλος μία ποίμνη και είς ποιμήν, ο δε ποιμήν έσται εκ τής αληθούς Ορθοδόξου πίστεως. Αυτό γένοιτο. Αμήν. 

 (Δούλος Χριστού Αληθινού Θεού)
 (Έκ της βιβλιοθήκης της Ι.Μονής Κουτλουμουσίου, Άγιον Όρος).Α' Όσα έχουν πραγματοποιηθεί

Ερμηνεία:
1. Ο μέγας Ευρωπαϊκός πόλεμος έγινε, ώς γνωστόν το 1914---1918.

2. Κατά τον Ευρωπαϊκό πόλεμο του 1914—1918 ενικήθηκαν τόσο η Γερμανία, όσο και η Αυστρία και η Ρωσία.

3. Άγαρ εδώ νοείται η Τουρκία, ηττήθη κατά κράτος κατά τον Βαλκανικό πόλεμο του 1912—1914 υπό των Ελλήνων. Κατά τον πόλεμο αυτόν η Ελλάδα ανέκτησε την Ήπειρο, την Μακεδονία κλπ. Σχεδόν εδιπλασιάσθη το Ελληνικό Κράτος. Η Τουρκία έχασε όλα τα εδάφη της στην Ευρώπη.

4. Αναφέρεται στην Μικρασιατική καταστροφή του 1922. Ενώ η Ελλάδα ενικούσε και ο Ελληνικός στρατός έφθασε σχεδόν απ` έξω από την Άγκυρα, χάρις στην ενίσχυσι της Τουρκίας από τους Γερμανούς και Αγγλογάλλους, ηττήθηκε και υπέστη εθνική καταστροφή.

5. Σφαγή και μεγάλη ανησυχία ορθοδόξων λαών.

6. Θα πρόκειται για την κομμουνιστική επανάστασι του 1917,όπου χιλιάδες ορθόδοξοι χριστιανοί δολοφονήθηκαν χωρίς οίκτο. Ίσως να πρόκειται ακόμη και για την σφαγή των ορθοδόξων Ελλήνων από τους Τούρκους κατά την Μικρασιατική καταστροφή του 1922.

7. (Δέν έχει πραγματοποιηθή. Το θέτουμε στα αναμενόμενα). Εισβολή ξένων στρατευμάτων εξ` Αδριατικού πελάγους.

8. Πρός στιγμήν Μέγας Άγαρ. Δέν αποκλείεται ν` αναφέρεται στην Κεμαλική περίοδο που πράγματι παρουσίασε η Τουρκία μιάν άνοδο και πρόοδο σ` όλους τους τομείς της εθνικής ζωής της. πολύ πιθανόν όμως ίσως και το πιό βέβαιο να αναφέρεται στην σημερινή μας εποχή, που Αμερική και ΝΑΤΟ στοχεύουν με εκπληκτικό ζήλο να κάνουν την Τουρκία υπερδύναμη της Ανατολής εφοδιάζοντάς την συνεχώς με απίστευτες ποσότητες σύγχρονου πολεμικού υλικού παντός είδους.

9. Νέος Ευρωπαϊκός πόλεμος. Ασφαλώς θα πρόκειται για τον δεύτερο Ευρωπαϊκό πόλεμο του 1939—1944.

10. Ένωσις Ορθοδόξων λαών μετά της Γερμανίας. Εάν ένωσις σημαίνει απλή συμμαχία, τότε έγινε στον παγκόσμιο πόλεμο που είχαμε την συμμαχία Γερμανίας—Βουλγαρίας και στον β' παγκόσμιο πόλεμο την συμμαχία Γερμανίας—Βουλγαρίας—Ρουμανίας. Το πιθανώτερο θα πρόκειται περί ενώσεως θρησκευτικής, που αναμένεται να πραγματοποιηθή.

11. Ήττα Γάλλων υπό Γερμανών. Μήπως δεν συνέβη κατά τον κεραυνοβόλο πόλεμο της Γερμανίας το 1940;

12. Λίγο μετά τον πόλεμο το 1939—1944,η Αγγλία παραχώρησε την αυτοδιάθεση στις Ινδίες και έτσι ανακηρύχτηκαν αναιμάκτως σε ανεξάρτητο Κράτος.

13. Αγγλία είς μόνους Σάξωνας. ποιός αλήθεια μπορούσε να φαντασθή την άλλοτε τρομερή Βρεττανική Αυτοκρατορία, που ρύθμιζε τις τύχες των λαών και επέβαλλε τη θέλησί της παντού, θα ερχόταν εποχή που θα έμενε χωρίς αποικίες; Σήμερα δεν είναι μόνη, περιωρισμένη στο Μητροπολιτικό έδαφος;

Οποία, πράγματι, επαλήθευσις καταπληκτική της προφητείας αυτής;

Β΄. Τα όσα πρόκειται να γίνουν

Ερμηνεία:
14. Η προφητεία εδώ ,Ορθοδόξους λαούς πρέπει να εννοεί τους Ρώσους μαζί με μερικούς από τους δορυφόρους της. Αναφέρεται μάλλον στο θρήσκευμα και όχι στο ιδεολογικό η κοινωνικό—οικονομικό σύστημα των χωρών τούτων. Αγαρηνούς δε όπως έχουμε πεί προηγουμένως εννοεί τους Τούρκους. Θα σκοτωθούν δε από τους Ρώσους και τους συμμάχους τους κατά την αιφνιδιαστική και κεραυνοβόλον επίθεσίν των κατά της Τουρκίας πρός κατάληψι των στρατηγικών στενών των Δαρδανελλίων και της Κωνσταντινουπόλεως.

15. Ανησυχία κόσμου και:

16. Γενική απελπισία επί της γης. Είναι επόμενο ότι η στρατιωτική αυτή δραστηριότητα της Ρωσίας με τους δορυφόρους της με αιφνιδιαστική επίθεση κατά της Τουρκίας για κατάληψη των Δαρδανελλίων και της Κωνσταντινουπόλεως, θα φέρει και ανησυχία και απελπισία γενική σ` όλη τη γη. Και δικαιολογημένα, γιατί ουδέποτε ένας πυρηνικός πόλεμος θα είναι τόσο πλησίον όσο τότε. Οι δε μακράν του Χριστού άνθρωποι, οι μη έχοντες ελπίδα σωτηρίας θα πανικοβληθούν. Θα δοκιμαστούν σκληρά από το φόβο και την αγωνία του θανάτου.

17. Στην Κωνσταντινούπολη θα πολεμήσουν επτά κράτη. Το μεγαλύτερο κράτος, δηλαδή ο ανατολικός Συνασπισμός θα νικήσει τις ελαφρές δυνάμεις των έξ κρατών, που θα σπεύσουν να βοηθήσουν την Τουρκία για να μη καταρεύσει. Ο τρομερός καταστρεπτικός αυτός πόλεμος θα κρατήση τρία ολόκληρα ημερονύκτια. Μέχρις εδώ θα διεξαχθεί με τα κλασσικά συμβατικά όπλα. Μεταξύ δε της 17—18 φαίνεται ότι θα υπάρξει κάποιο χρονικό διάστημα ηρεμίας αλλά ακαθορίστου διαρκείας.

18. Συμμαχία έξ κρατών κατά εβδόμου κράτος και εισβολή ξένων στρατευμάτων έξ` Αδριατικού πελάγους. Τα έξ κράτη, δηλαδή οι Δυτικές δυνάμεις έχουν πάρει την απόφαση για ανακατάληψη των Δαρδανελλίων και της Κωνσταντινουπόλεως. Είναι φυσικό αυτό λόγω της μεγάλης στρατηγικότητός των. πού, όμως, θα γίνη η απόβασις; 

Φαίνεται ότι από το Αιγαίον ν`αποκλείεται. Γιατί; Ίσως η δυναμική παρουσία του Ρωσικού στόλου στο Αιγαίον να καθιστά ασύμφορο η και αδύνατη μιά τέτοια αποβατική επιχείρηση των έξ κρατών. Ίσως ακόμη και ο Ελληνικός λαός και ο Ελληνικός στρατός να είναι εχθρικός προς τις Δυτικές δυνάμεις επειδή επέτρεψαν η ακόμη και εβοήθησαν η και ενεθάρρυναν την Τουρκική επίθεση κατά της Ελλάδος. 

Επομένως ο Ελληνικός χώρος, η Ελληνική Μακεδονία και Θράκη, να μη προσφέρονται για μιά τέτοια απόβαση. Μένει, λοιπόν, η Αλβανία, η Βόρειος Ήπειρος, ώς η μόνη λύσις. Εδώ εξ` άλλου να έχουν και την θέσι τους μερικές από τις προφητείες του Αγίου Κοσμά που λένε: 
Στην Αυλώνα θα γίνη χαλασμός... Από τρία μπουγάζια στενά, Κρά Κράψη και Μουζίνα θα περνούν πολλά στρατεύματα για την πόλι...Καλόν είναι τα γυναικόπαιδα να βγούν στα βουνά. Θα σας ρωτούν άν είναι μακρυά η πόλις, εσείς να μη λέτε την αλήθεια, διότι θα σας κακοποιήσουν.
Ο στρατός αυτός δεν θα φθάσει στην πόλιν. Είς την μέσην του δρόμου του δρόμου θα μάθει ότι ο πόλεμος ετελείωσε. 
Είναι όμως, πολύ φυσικό και σχεδόν βέβαιο, ότι με την απόβασι των δυτικών δυνάμεων από το Αδριατικό πέλαγος θα δημιουργηθή μια πάρα πολύ τεταμένη κι εκρηκτική κατάστασις, που θα έχη όλες τις πιθανότητες εκρήξεως ενός πυρηνικού πολέμου, αφού οι Δυτικές δυνάμεις με τα συμβατικά όπλα θα είναι μάλλον αδύνατον να υπερισχύσουν. 

Δεν υπάρχει καθόλου αμφιβολία ότι ο τρομερός αυτός πόλεμος θα προκαλέσει σε ελάχιστο χρονικό διάστημα υλικές καταστροφές και πνευματικές αναστατώσεις. Βλέποντας οι άνθρωποι τον τρομερό κίνδυνο της γενικεύσεως του πολέμου, ίσως και με πυρηνικά όπλα και τον κίνδυνο να αφανισθούν, θα μετανοήσουν, θα συνέλθουν και θα στραφούν πρός το Θεό και θα ζητήσουν το έλεός Του.

Θα ζητήσουν με όλην την δύναμι της φωνής των την παρέμβασί Του για να τους σώση. Τότε παρακληθήσεται το Θείον...

19. Η απέραντος αγάπη του Ουρανίου πατρός και η άπειρος ευσπλαχνία Του, ελκύονται από την μετάνοια των ανθρώπων και σπεύδει κατά τρόπο θαυμαστόν και τερματίζει τον πόλεμο. πώς; 

Παύσις πολέμου υπό Αγγέλου –Θεού— Χριστού. 

Πώς όμως θα τερματισθή ο φρικτός αυτός πόλεμος; θα το δούμε ποιό κάτω, ώς επίσης και πώς η Κωνσταντινούπολις περιέρχεται και πάλι στα χέρια των Ελλήνων, έπειτα από πεντέμισυ σχεδόν αιώνες κατοχής από τους Τούρκους.

20 -21 -22 23 προφητεύουν την κατάργηση του πάπα και όλων των αιρέσεων. προλέγουν τον θρίαμβο της Ορθοδόξου πίστεως. Είναι, ίσως απόφασις του Θεού δια της ορθοδόξου πίστεως η Ελλάδα να μεγαλυνθή και δοξασθή <<υπέρ πάντα τα έθνη>> παρ` ότι σήμερα πολεμείται και αδικείται από τα λεγόμενα Χριστιανικά, αλλά πεπλανημένα και ισχυρά έθνη της γής. 

Ίσως ακόμη να είναι η βουλή αυτή του Θεού αμετάθετη. Θα τιμωρηθούμε πρώτα, αν δεν μετανοήσουμε και επιστρέψουμε κοντά στον Χριστό και τον αναγνωρίσουμε αληθινό Θεό και Υιόν του Θεού και Σωτήρα μας. Και κατόπιν θα δοξαστούμε. 

Άν όμως, ζητήσουμε το έλεος του Θεού, καταφύγουμε στην ευσπλαχνία Του, αμέσως προτού αρχίσουν τα καταστρεπτικά γεγονότα ,θα δοξαστούμε χωρίς να είναι ανάγκη να υποστούμε και τις τιμωρίες του Θεού και τις καταστροφές. 

Από εμάς τους ίδιους εξαρτάται και η σωτηρία μας και η καταστροφή μας. Άς ανοίξουμε, λοιπόν τα αυτιά της ψυχής μας για να ακούσουμε το μήνυμα της σωτηρίας κι ας στραφούμε με όλη την δύναμι της ψυχής μας προς το Θεό, τώρα, όχι αύριο. Γιατί, όσα προφητεύονται δεν μπορεί, παρά να γίνουν οπωσδήποτε.

24. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς πότε πρέπει ν` αρχίση κανείς να υπολογίζει τον χρόνο για να βρή πότε θα είναι το τέλος των θλίψεων του κόσμου. Αγνοούμε εντελώς την χρονολογία. 

Άλλωστε ούτε είναι και σωστό να δίνουμε απόλυτη πίστη στις χρονολογίες, γιατί ο Θεός όταν οι άνθρωποι μετανοήσουν, αναστέλλει ληφθείσας αποφάσεις Του, όπως συνέβηκε στην περίπτωση της Νινευί. 

Η γνώμη, όμως πολλών που παρακολουθούν τα σημεία των καιρών είναι ότι βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά στις ημέρες που θ` αρχίσουν να πραγματοποιούνται τα κοσμοϊστορικά αυτά γεγονότα, που αναφέρονται στις προφητείες των Αγίων πατέρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. 

Τέλος, τα ρητά <<εγώ ειμί το Α και το Ω. πρώτος και Έσχατος>>, αποδεικνύουν καθαρά ότι η προφητεία αυτή εδόθη στον ανώνυμο συγγραφέα από τον ίδιο τον Χριστό. πώς και δια ποίου τρόπου δεν αναφέρεται γι`αυτό και δεν μπορούμε να ξέρουμε. Μας είναι άγνωστο.

Γνωστόν είναι, όπως μαρτυρεί η Αποκάλυψις του Ιωάννου,ότι ο πρώτος και ο έσχατος, η αρχή και το τέλος, το Α και το Ω είναι ο Χριστός


2 σχόλια:

Μαχητής Θεσσαλονίκης είπε...

Θα σταματήσετε να γεμίζετε το διαδίκτυο με ανοησίες;

Έχετε κάποια απόδειξη από την Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου ότι υπάρχει τέτοιο χειρόγραφο "δούλου Χριστού";

Έχετε δει πολλούς αγίους να υπογράφουν γενικά και αόριστα ως ανώνυμοι "δούλοι Χριστού" προφητείες;

Αυτό που κάνετε είναι έγκλημα και ως προς την αξιοπιστία του διαδικτύου και ως προς την αξιοπιστία των προφητειών Ορθοδόξων πατέρων και ασκητών.
Σταματήστε την ανοησία.
(το παρόν απευθύνετε και σε όσους καλοπροαίρετα μεν αλλά τελείως ελαφρόμυαλα αναδημοσίευσαν την "προφητεία" του ανωνύμου).

Unknown είπε...

Θυμάμαι πως διάβασα αυτή την προφητεία πριν 40 χρόνια όταν ήμουν στο δημοτικό. Λέω πως είναι άδικο να κατηγορείται το σάιτ για σκοπιμότητες ενώ η προφητεία υπήρχε από πολύ παλιά. Βρισκόμαστε λίγες μερες πριν το δημοψήφισμα για την ανεξαρτητοποίηση της Σκωτίας από την Βρετανία, αν συμβεί η ανεξαρτητοποίηση τότε η προφητεία στον αριθμό 13 που λέει η Αγγλία ες μόνους σαξονες επαληθεύεται γιατί οι σκωτσεζοι είναι Κέλτες και δεν είναι σαξονες,